Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Kuwait

  Produktkrav

  For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon om evt.  produktkrav direkte fra importør.

  I samtlige GCC-stater er det innført en ny sertifiseringsordning, Gulf Conformity Mark (G-mark). Dette gjelder bl.a. leketøy og lavspenningsprodukter, og flere produkter vil omfattes av ordningen etter hvert.

  Kosmetikk, medisinske og farmasøytiske produkter skal registreres hos helsemyndigheten i Kuwait. Det kreves også et free sales certificate for noen av disse produktene. Det kreves også et sertifikat som bekrefter at produsenten har tillatelse fra myndighetene i hjemlandet til å produsere produktene, at produktene og ingredienser er trygge å bruke, at produsenten følger Good Manufacturing Practices i produksjonslandet, og et bevis på at produktene er klinisk trygge å bruke.

  Telecom-utstyr skal registreres hos Ministry Of Communications (MOC). Produktet skal ikke merkes, men det er krav om samsvarserklæring som må fornyes hvert år. Europeiske ETIS-standarder kan benyttes.

  Et stort antall varer er gjenstand for det såkalte ICCP-programmet for kvalitetskontroll, administrert av PAI. Denne kontrollen kan forenkles ved at eksportør på forhånd har utført en tredjepartsgodkjenning og kan fremlegge et «Certificate of Conformity» (CoC), eller et «Statement of Registration», som kan fremvises ved inn fortolling. Ordningen gjelder bl.a. Elektrisk leketøy, forbrukerelektronikk, gassapparater/Utstyr, kjøretøy, kjemikalier, byggematerialer. Sertifisering kan utføres bl.a. av SGS, Intertek eller TÜV. Myndighetene i Kuwait jobber for øvrig med å utvikle et regionalt standard-regime som skal erstatte ICCP.

  Det er forbudt å importere glødepærer og halogenpærer til Kuwait.

  Standarder
  Kuwait er fullt medlem av ISO og GCO
  Kuwaits nasjonale standard organisasjon er Public Authority for Industry.

  Kuwait har implementert "Kuwait Conformity Assurance Scheme" (KUCAS). Det innebærer at alle importregulerende produkter skal oppfylle Kuwaits tekniske standarder mht. KUCAS. Det er "The public Authority for Industry (PAI) som har implementert KUCAS.

  Immaterielle rettigheter
  Kuwait er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  Alle varer må være merket med opprinnelsesland helt ned til hver enkelt del, og det samme gjelder emballasjen. Merket må være permanent.  Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland. Hvis produktet inneholder bestanddeler fra mer enn ett land, skal prosentvis andel fra hvert land angis. Merkingen må samsvare med informasjon oppgitt i eksportdokumentasjonen. Tegn som kors eller stjerne må ikke forekomme.

  Matvarer skal merkes med produkt/merkenavn, navn og adresse til produsent eller forpakker, opprinnelsesland, opplysninger om innhold (varebetegnelse) hvor opprinnelse fra animalsk fett angis spesifikt, ingredienser i synkende rekkefølge basert på mengde, næringsinnhold hvis relevant produksjonsdato, holdbarhetsdato, nettovekt og volum og oppbevaring/tilberedning/håndteringsinstrukser. Det gjelder særskilte (og meget restriktive) regler for en vares restholdbarhet ved ankomst til Kuwait. Merkingen skal være på arabisk, men flerspråklige etiketter er akseptert, så lenge de ikke dekker til viktig informasjon på originalforpakning.

  Det gjelder spesielt strenge regler for en vares restholdbarhet ved ankomst til Kuwait. Matvarer skal følges av et sertifikat som erklærer at matvarene ikke inneholder cyclamat. Meieriprodukter må følges av en erklæring om at produktet ikke inneholder skadelige bakterier eller andre patologiske bakterier. Dokumentene sendes til Ministry of Health. For noen matvarer kreves free sale sertificate.

  Alt kjøtt og fjærkre skal merkes med følgende opplysning: "Produced in accordance with Islamic way of slaughtering animals." Det kreves sunnhetssertifikat for denne typen produkter.

  Kjemikalier skal merkes med produktnavn, bruk, aktive ingredienser, prosentvis andel av komponenter og sammensetning, FNs CAS-NO, bivirkninger, oppbevaring/håndtering/hazmat instruksjoner, helse- og miljørisiko, giftkontroll samt avfallshåndteringsinstruksjoner.

  Medisiner og farmasøytiske varer må merkes med batch/lot nr., produksjons- og utløpsdato, innholdsfortegnelse, oppbevaringsinformasjon, bruksanvisning og indikasjonsjoner og kontraindikasjoner for bruk, samt referanse til de farmasøytiske standarder som har blitt brukt.

  Leketøy skal merkes med GSO-forsegling i henhold til GSO-standarder.