• EN
 • Logg inn
 • Midtøsten og Afrika

  Libanon

  Kontakt ambassaden

  Libanon har ikke store naturressurser, men en sterk bank og finanssektor som tradisjonelt har spilt en stor rolle for landets økonomi. Lave skatter og avgifter har ført til at Libanon har vært attraktivt for utenlandske investeringer.

  Libanon har en liberalt markedsstyrt økonomi, og regjeringen styrer den internasjonale handelen med utlandet så lite som mulig. Likevel er det noen utfordringer norske selskaper bør ta i betraktning, da landet har høy statsgjeld og situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig.

  For norsk næringsliv er det markedsmuligheter innen fornybar energi, vann og vannrensing, olje og gass, informasjonsteknologi, IKT, transport og helsesektoren.

  Det er innført sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon. Les mer på Lovdata for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.