• EN
 • Logg inn
 • Afrika

  Marokko

  Kontakt ambassaden
  Unsplash

  Selv om Norge har frihandelsavtale med Marokko gjennom EFTA, er de norsk-marokkanske handelsforbindelsene få. Likevel er det muligheter for norsk næringsvirksomhet innen energi, skipsfart, fiskeri og mineraler.

  Regjeringen i Marokko har lagt til rette for utenlandske investeringer, men det er noen restriksjoner som gjelder for bergverk, fiskeri og landbruk. Energisektoren, spesielt vannkraft og solenergi, er satsingsområder hvor marokkanske myndigheter har ambisiøse miljømål.

  Selv om Marokko i 2016 klatret på Verdensbankens "Ease of Doing Business" indeks, kan korrupsjon være en utfordring når man skal drive business i og med Marokko.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.