• EN
 • Logg inn
 • Midtøsten og Afrika

  Nigeria

  Kontakt ambassaden

  Nigeria er Afrikas mest folkerike land, største økonomi og største oljeprodusent. Viktige eksportvarer for Norge til Nigeria er bl.a. fiskeprodukter og skip, samt leveranser til oljesektoren offshore hvor Norge har 20 % av markedet i Vest-Afrika.

  Satsingsområder i Nigeria er fornybar energi, både sol- og vannkraft, fiskeoppdrett og maritim sektor. Regjeringen har satt i gang reformer som har ført til at Nigeria har klatret på Verdensbankens "Ease of Doing Business" indeks. Likevel er Nigeria fortsatt et utfordrende marked da korrupsjon, usikkerhet i lovverket og svak juridisk sikkerhet fortsatt er tilfelle.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.