Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Qatar

  Kontakt vårt kontor i Dubai
  Unsplash

  Plassert midt den Persiske Gulfen har Qatar verdens tredje største gassfelt. De store naturgassforekomstene har gjort Qatar til et av Midtøstens rikeste land. Den lokale befolkningen i Qatar har høy levestandard. 

  Industrien i Qatar er hovedsakelig rettet mot olje- og gassektoren, men det er store planer om å diversifisere økonomien i årene fremover gjennom å bygge opp den private sektoren. Ulike reformer som er gjennomført har forbedret Qatars rangering på Ease of Doing Business-indeksen fra Verdensbanken. For norsk næringsliv er det muligheter innen infrastruktur og utbygging, smarte byer, fornybar energi, vannrensing, helsesektoren og IT. 

  Qatar har siden 2017 vært under sterkt press fra sine naboland i regionen, noe norske bedrifter bør holde seg orientert om.