Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Qatar

  Kontakt vårt kontor i Dubai
  Unsplash

  De store naturgassforekomstene har gjort Qatar til et av Midtøstens rikeste land, og den lokale befolkningen i Qatar har høy levestandard. For norsk næringsliv er det eksportmuligheter innen infrastruktur og utbygging, smarte byer, fornybar energi, vannrensing, helsesektoren og IT. 

  Plassert midt den Persiske Gulfen har Qatar verdens tredje største gassfelt. 
  Industrien i Qatar er hovedsakelig rettet mot olje- og gassektoren, men det er store planer om å diversifisere økonomien i årene fremover gjennom å bygge opp den private sektoren. Ulike reformer som er gjennomført har forbedret Qatars rangering på Ease of Doing Business-indeksen fra Verdensbanken.

  Qatar har siden 2017 vært under sterkt press fra sine naboland i regionen, noe norske bedrifter bør holde seg orientert om.

  Qatar