• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Saudi-Arabia

  Kontakt vårt kontor i Dubai
  Unsplash

  Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, Midtøstens største økonomi og G20-medlem. Økte utenlandske investeringer er sterkt etterspurt som ledd i landets økonomiske, sosiale og kulturelle reformplan, Visjon 2030, som skal diversifisere økonomien. Det skjer også en betydelig internasjonalisering av saudisk næringsliv.

  De store omstillingene og privatiseringen bør gi økte muligheter for norsk næringsliv, både for norsk leverandørindustri innen olje og gass og en rekke andre industrier og sektorer. Saudi-Arabia satser bl.a. på innovasjon, digitalisering, høyteknologi, transport (tog, t-bane), smart cities, grønn teknologi, bedrede helsetjenester, utdanning, og landet har dessuten store planer om å utvikle egen akvakulturindustri. Det er dessuten en økende bevissthet om å spise sunnere og derfor er det en god, økende etterspørsel etter norsk sjømat. 

  Å komme inn på dette markedet kan oppfattes som krevende og det trengs grundig forarbeid, tålmodighet og gode lokale kontaktpersoner. De som derimot kommer seg på innsiden gjør det ofte svært godt.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.