Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Saudi-Arabia

  Kontakt vårt kontor i Dubai
  Unsplash

  Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, Midtøstens største økonomi og G20-medlem. Økte utenlandske investeringer er sterkt etterspurt som ledd i landets økonomiske, sosiale og kulturelle reformplan.

  Saudi-Arabia som marked

  Reformplanen Visjon 2030 skal diversifisere økonomien. Det skjer også en betydelig internasjonalisering av saudisk næringsliv.

  De store omstillingene og privatiseringen bør gi økte muligheter for norsk næringsliv, både for norsk leverandørindustri innen olje og gass, og en rekke andre industrier og sektorer. Saudi-Arabia satser blant annet på innovasjon, digitalisering, høyteknologi, transport (tog og t-bane), smart cities, grønn teknologi, bedrede helsetjenester, utdanning, og landet har dessuten store planer om å utvikle egen akvakulturindustri. Det er dessuten en økende bevissthet om å spise sunnere og derfor er det økende etterspørsel etter norsk sjømat.

  Å komme inn på dette markedet kan oppfattes som krevende og det trengs grundig forarbeid, tålmodighet og gode lokale kontaktpersoner. De som derimot kommer seg på innsiden gjør det ofte svært godt.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger