Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Unsplash

    Sør-Afrika er tredje største og mest moderne markedet i Afrika. Landet er svært rik på naturressurser, har god infrastruktur, en velutviklet markedsøkonomi med voksende middelklasse og en lang samarbeidserfaring med norsk næringsliv. Med sin lange kystlinje ligger landet sentralt i forhold til den raskt voksende utviklingen på både vest- og østkysten, og er en viktig inngangsport til andre land i Afrika syd for Sahara.

    Det er store muligheter for norske bedrifter innen maritim akvakultur, fintech og energisektorene.

    Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.