Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Unsplash

  Sør-Afrika er det tredje største og mest moderne markedet i Afrika. Det er store eksportmuligheter for norske bedrifter innen maritim akvakultur, finansteknologi og energisektorene.

  Sør-Afrika som marked

  Landet er svært rik på naturressurser, har god infrastruktur, en velutviklet markedsøkonomi med voksende middelklasse og en lang samarbeidserfaring med norsk næringsliv.

  Med sin lange kystlinje ligger landet sentralt i forhold til den raskt voksende utviklingen på både vest- og østkysten, og er en viktig inngangsport til andre land i Afrika sør for Sahara.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger