Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Søker fornybar energi

  Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi. Videre er etterspørselen etter energi større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg er etterspørselen i sterk vekst.

  Med internasjonale forpliktelser og miljøkrav har fornybare energikilder, energisparing og miljøvennlige løsninger store markedsmuligheter. Med mye sol og vind i Sør-Afrika har norske bedrifter en fantastisk mulighet til å utnytte disse naturressursene. Sør-Afrika har store kullforekomster og kullkraftverk; karbonfangst- og lagring er og vil være store markedsmuligheter fremover.

  Oppdatert Integrated Resource Plan
  Sør-Afrikas Integrated Resource Plan (IRP) er den nasjonale energiplanen, og brukes som et rammeverk for å legge ut anbud for nye kraftverk. Den oppdaterte planen legger til rette for et skifte fra stor avhengighet av kullkraftverk til en økende grad av energiforsyning fra fornybare kilder, spesielt sol- og vindenergi.

  Rik på sol og vind
  Sør-Afrika har sol hele året. Den årlige 24-timers globale solinnstråling i Sør-Afrika er i gjennomsnittet på ca 220 W/m2, mot ca 150 W/m2 for deler av USA, og ca 100 W/m2 for Europa og Storbritannia. Dette gjør Sør-Afrika til et av de mest ressursrike områdene innen solenergi i verden.

  Vindkraft gir også store muligheter, og utvikling innen denne sektoren er under stadig utvikling i Sør-Afrika. Det er forventet at landet vil ha opptil 4000 vindturbiner innen år 2030. 

  Energi-og miljøsektoren i Sør-Afrika har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og Sør-Afrika har innført et innovativt program Renewable Independent Power Producer Procurement Programme, som bidrar til en sterk utvikling av fornybar energi. 

  Energibehovet er i så stor vekst at energisparende og miljøvennlige løsninger, både for hushold og industri, er et voksende marked.

  Bedriftseksempler
  Scatec Solar ekspanderte til Sør-Afrika i 2010. De har hatt stor suksess og har blitt tildelt tre solcelleprosjekter med en total kapasitet på 190MW. Equinor kjøpte nylig en 10 % andel i Scatec, noe som gjør solenergi til en viktig del av porteføljen.

  NB Solar Africa er et joint venture selskap som utvikler solcellekraftverk i Sør-Afrika. De kombinerer ressursene og erfaringene fra to ledende afrika-baserte ingeniørselskap, Norconsult og Bigen Africa, og tilbyr omfattende tjenester for å utvikle solenergikraftverk for investorer, store forbrukere av kraft og Independent Power Producers (IPPs).