Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Spennende maritime muligheter

  Sør-Afrika er sentralt plassert på sørspissen av Afrika, der Atlanterhavet møter Det indiske hav. Markedsmulighetene innen maritim virksomhet er store.

  Sør-Afrika har en kystlinje på 2954 kilometer der skip går i rute til og fra Europa, Asia, Amerika og til og fra øst- og vestkysten for Afrika. Her finner du 7 av totalt 17 kommersielle havner i Afrika. Cape Town, Saldanha og Durban har det sterkeste maritime miljøet. Mange sørafrikanske havner har både dypvannskaier (dybde på vel 20 meter) og tørrdokkfasiliteter.

  Her finner du tjenester innen reparasjon og vedlikehold av båter og rigger, med en velutviklet ingeniør- og tjenestesektor med fokus på det beste innen teknologiske nyvinning.

  Lokale ingeniørselskaper er gode innenfor produksjon, konstruksjon, skips-/riggreparasjoner, undersøkelser og sertifisering i samsvar med internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet.

  De sør-afrikanske selskapene har også aktivitet i olje- og gasslandene langs kysten på begge sider.

   

  Lav terskel for å komme i gang

  Etableringsbarrierene for selskaper i Sør-Afrika er relativt lave, og i de senere årene har antallet nye selskaper økt. Det er stor interesse for samarbeid og handel med norske selskaper om teknologiske nyvinninger, innovasjon og tjenester. Dette omfatter også havneutvikling, så vel som videre leteaktivitet.

   

  Ettertraktet norsk kompetanse

  Norsk kompetanse, tjenester og utstyr innen havovervåkning er også svært aktuelt. Opplæring av sjøfolk, samt teknisk støttepersonell er sterkt prioritert av regjeringen. Det sør-afrikanske markedet har kunnskap til nabolandenes lokalmarked og lokal bemanning.  Dermed gir ofte etableringer i Sør-Afrika  norske selskaper tilgang til resten av Afrika.