• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Uganda

  Kontakt vårt kontor i Nairobi
  GettyImages

  Uganda er rik på naturressurser og et land i rask vekst. Med knappe 40 millioner innbyggere er behovet for tjenester og løsninger økende, selv om ulikhetene mellom fattig og rik er enorme. Det er markedsmuligheter innenfor de fleste sektorer. 

  Norske bedrifter som kan tilby smarte og effektive løsninger innen energi, vann og avfallsbehandling har et betydelig potensial. Likeså er verdikjedeutvikling i landbruket viktig. Landet har en raskt voksende akvakulturnæring hvor norske bedrifter bør kunne bidra med kompetanse og teknologi.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.