• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Brasil

  Kontakt oss i Rio de Janeiro
  GettyImages

  Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Allerede på 1800-tallet handlet vi med klippfisk og kaffe, og i dag eksporterer vi mest olje og gass, maskindeler, fisk og kjemiske produkter.

  Brasil er verdens største offshore-marked, med mer enn 100 norske selskap etablert i landet. Som det største landet i Sør-Amerika, både i landmasse og i populasjon, er Brasil den naturlige kandidaten som kontinentets største økonomi.

  Forretningskulturen i Brasil bygger i hovedsak på personlige forhold som er nøkkelen i gode handelsrelasjoner. Dette kommer av at det da vil være lettere å navigere et komplisert skattesystem, men også for å håndtere indirekte kostnader og utfordringer knyttet til toll og transport.

  Vær oppmerksom på at valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken, les om dette under Betalingsforhold

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.