• EN
 • Logg inn
 • Brasil

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet. 

  Valutarestriksjoner
  Transaksjoner i utenlandsk valuta skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken. Ved import og eksport av utenlandsk valuta kreves det et "Letter of Exchange". Den brasilianske sentralbanken krever at importøren hekter ved et "Letter of Exchange" til importdeklarasjonen som en garanti for betaling til den utenlandske eksportøren. 
  Den lokale valutaen BRL kan ikke benyttes på handel utenfor Brasil.

  Kredittinformasjon
  Tilgang til finansiell informasjon er som regel god i Brasil.

  Åpen regning
  Åpen regning er vanlig med opparbeidede forretningsforbindelser. 
  Pga. flytende valutakurs, kan selskapenes økonomiske stilling endre seg raskt, spesielt for selskaper med store lån i utenlandsk valuta. Det anbefales å gjøre nøye kredittvurderinger.  

  Dokumentinkasso
  Dokumentinkasso som blir mer vanlig i Brasil, brukes hovedsakelig når partene kjenner hverandre godt. Reglene i Brasil sier imidlertid at sjøfraktbrev/Bil og Lading ikke alltid må vises frem for å få tilgang til varene. Dette medfører stor risiko ved bruk av "Cash Against Documents" som sikringsform.

  Remburs
  Anbefales. Norske banker bekrefter tidsremburser eller refinansierer bank-til-bankremburser. Sjekk den brasilianske banken med din norske bank.

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 60 - 90 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 1 måned.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 1 måned.

  Garantier
  Direkte on-demand garantier som følger URDG Publication 758, godtas. Standby-remburser er også vanlig.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels risiko.
  Euler Hermes: Sensitiv risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Forholdsvis høy risiko.

  Morarente
  Sentralbankens anbefaling er Libor pluss 1% per måned.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  To påminnelser, telefon og et tredje brev med erklæring om inkasso. Deretter rettslig oppfølging. Juridiske prosesser tar ofte lang tid og er kostbare. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold som også skal gi beskyttelse mot tredjepart, kan registreres hos "registro público de títulos e documentos" der gjeldshaveren har sitt oppholdssted. 

  Rettslig oppfølging
  Brasil har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist
   
  Ingen foreldelsesfrist for utenlandstransaksjoner.

  Andre forhold
  Brasil er tradisjonelt et land der importreglene stadig forandres. Endringene skjer ofte uten forhåndsvarsel.