• EN
 • Logg inn
 • Brasil

  Produktkrav

  Det kreves at en rekke farmasøytiske produkter og landbruksprodukter registreres før de innføres i Brasil.

  Spesielle produktkrav gjelder blant annet ved innførsel av vin og alkoholdige drikker, næringsmidler, medisinske preparater, farmasøytiske produkter, skadedyrsmidler, veterinærmedisin, kosmetikk, samt brukte maskiner og utstyr.

  Leketøy som eksporteres til Brasil må overholde de samme kvalitets- og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for leketøysproduksjon innenfor Brasil. Slike varer må derfor godkjennes, og det må utstedes et samsvarssertifikat. Denne prosessen kan utføres av SGS.

  Det kreves en egen registrering for godkjenning av animalske produkter. Godkjenningen er et krav for at mottaker i Brasil kan søke om nødvendig importlisens. Dersom godkjenningen har gått igjennom for et varemerke vil godkjenningen være gyldig i 10 år. Skjemaet må fylles ut på portugisisk og ledsages av en engelsk oversettelse. Dette fylles ut av Eksportøren selv. For mer informasjon kontakt Mattilsynet.

  Standarder
  Brasil er fult medlem av ISO
  Brasils nasjonale standardorganisasjon er The Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  Norske eksportører bør sjekke om spesielle kvalitetskrav foreligger i toll og dokumentdatabasen Mendel Online. Ikke minst gjelder dette forbruksvarer med krav til visse standarder, merking med mer. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om produktkrav.

  Immaterielle rettigheter
  Brasil er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer
  Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

  Hvis varene som importeres er av en type som også produseres i Brasil, må de tydelig merkes med: "EXISTE PRODUTO BRASILEIRO SIMILAR" på forpakningen eller en etikett. Brasilianske myndigheter offentliggjør jevnlig for hvilke importvarer det finnes tilsvarende brasilianske varer. Det er viktig at nøyaktig nettovekt blir angitt.

  Merking skal være på portugisisk.
  Spesielle krav til merking gjelder blant annet for matvareprodukter, tekstilvarer og farmasøytiske produkter.