• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet. 

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Informasjon om årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Lokale handelsregistre er sene med å offentliggjøre bedriftenes årsregnskap.

  Åpen regning
  Vanlig. Anbefales. Kassarabatter ofte 2% per 10 dager. 

  Dokumentinkasso
  Uvanlig.

  Remburs
  Anbefales for nye forretningsforbindelser og spesielt for store kontrakter. Ofte åpnes det en såkalt "Standby Letter of Credit", som i praksis har samme betydning som en vanlig garanti men som følger ICCs regler for remburshåndtering. "Standby Letter of Credit" i kombinasjon med betaling i åpen regning er en fleksibel og enkel metode som resulterer i økt betalingssikkerhet i tilfeller remburs ikke passer.

  Standby remburs - ISP98
  ICC (Det internasjonale handelskammeret) har laget et eget regelverk for standby remburser, forkortet ISP98. Forkortelsen står for International Standby Practises og viser til regler for internasjonale garantier.

  Bakgrunnen er at amerikanske banker har vært forhindret fra å utferdige vanlige bankgarantier. Det har derfor blitt utviklet en praksis med standby remburser, det vil si at betaling under rembursen kan oppnås selv om den garanterte presentasjonen har uteblitt. Dette kan sammenliknes med vanlige remburser, som går ut fra at riktige dokumenter presenteres og betaling deretter oppnås under rembursen.

  Ideen bak ISP98 er å presisere garantigivingen ved hjelp av rembursinstrumentet. Fordelen er at ISP98 bygger på og er utformet som de internasjonale rembursreglene, UCP 600. Det internasjonale banksamfunnet har akseptert tankegangen bak ISP98.

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 30 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 1 måned.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 1 måned.

  Garantier

  On-demand og betingede garantier forekommer. "Standby Letters of Credit" som fungerer som en garanti i tilfeller de nødvendige dokumentene ikke er presentert, anvendes også. 

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Lav risiko.
  Euler Hermes:
  Lav risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Lav risiko.

  Morarente
  Kun etter avtale.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  To til fire påminnelser, telefonsamtaler. Inkassokrav, rettslige tiltak ved høyere beløp. Domsavgjørelse innen tre år. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold kan tas i salgskontrakten.

  Rettslig oppfølging
  Canada har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Vanligvis syv år.

  Veksel
  Vekselprotest forekommer sjelden. Veksel som er forfalt må innen to døgn presenteres for Notarius Publicus eller oppnevnt jurist i den delstaten der vekselen er betalbar. Vekselen skal deretter fysisk presenteres for andre gang for den som skal betale (trassaten) for honorering eller protest. En protokoll opprettes, som kan registreres hos domstol for senere stevning. Noen offentliggjøring av resultatet gjøres imidlertid ikke.

  Annet
  Det er viktig å be om bankreferanse før endelig utforming av betalingsvilkår.