Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Energi og miljø: Gå inn i et stabilt marked med internasjonale partnere

  Er du ute etter nye markedsmulihgheter i energi- og miljøsektoren? Innovasjon Norge Canada vil hjelpe deg med å få tilgang til dette blomstrende og stabile energimarkedet med rike naturressurser og mange internasjonale aktører.
  Til å være en nettoeksportør av energi har Canada en relativ liten befolkning og en mengde energiressurser, på samme måte som Norge.


  Driv virksomhet i et ledende marked
  Canada fører an globalt på områder som havenergi, bioenergi, vannkraft og vind. Landet bruker betydelige ressurser på renere drift offshore, med oljesand og LNG, og er et av de ledende landene i skiftet til en grønn økonomi. Effektivitet er et enorm vekstområde som inkluderer grønn bygging, smarte målinger og forbedring av infrastrukturen for overføring. Forskningsmiljøene i landet er solide og styrkes med finansiering fra bransjen og myndighetene.

  Mange ulike muligheter
  I tillegg til sine andre likheter med norsk forretningskultur, vokser det kanadiske fokuset på nye muligheter innen energi- og miljøsektoren også raskt. Fra maritim «cleantech» (ren teknologi), elektrifisering av sine skip og ferger til forskning, CCSU, hydrogen-brenselceller og fokuset på utbygging og bærekraft i arktiske områder, har Canada og Norge muligheter på mange av de samme områdene. Kontoret vårt i Toronto kan dele kompetansen vår om nye forretningsmuligheter, og vil gjerne hjelpe deg til å få en bedre forståelse av mulighetene i det kanadiske markedet.

  Å få gode forbindelser
  Vi forstår markedsutviklingen og trendene i kanadisk energivirksomhet svært godt. Målet vårt er å forstå hele verdiskapningskjeden i denne sektoren, fra forskningsprosjekter til kommersialisering og til markeder og prissetting for ulike typer energi.  Vi bruker denne kompetansen til å bistå norske bedrifter med å minimere risiko, maksimere sin potensielle virksomhet og nettverk og redusere tid til marked.

  Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte
  Lori Woloshyn
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Canada
  lori.woloshyn@innovationnorway.no