• EN
 • Logg inn
  • Følgende adresseopplysninger skal alltid inkkluderes ved forsendelse til USA:

   • Postnummer
   • Delstatskode
   • Eventuell provinskode

   Faktura
   Utstedes i en original og tre kopier. Fakturaen skal innholde detaljert beskrivelse av varen, i tillegg til opplysninger om skipningsdato, innførselshavn, leveringsbetingelser, informasjon om transportør og speditør, opprinnelsesland og full adresse for alle parter involvert. For en rekke varer som sko, bomull og tekstiler kreves det særskilte opplysninger i fakturaen. Se fakturaeksemple i Mendel Online

   Faktuaren må også angi navnet på en såkalt responsible employee, som kan gi tilleggsopplysninger om transaksjonen til amerikanske myndigheter dersom det er nødvendig. 

   Opprinnelsesbevis
   Ikke lenger krav om egen opprinnelseserklæring for eksport av teknikkprodukter til USA, men importører må kunne identifisere produsenten gjennom en såkalt "manufacturer identification code", MID. For nærmere informasjon, kontakt Department of Homeland Security.

   Sunnhetssertifikat
   Sunnhetssertifikat kreves for fisk og fiskeprodukter, levende dyr og animalske produkter.

   Plantesunnhetssertifikat kreves for innførsel av planter, røtter, løker, frø og andre planteprodukter. 
   Dette utstedes av Mattilsynet.

   Andre dokumenter
   Forsendelser med returnerte varer opprinnelig fra USA med en verdi på over USD 2.000 krever en underskrevet deklarasjon fra den utenlandske avsender om at varene returneres uten å være videreforedlet eller på noen annen måte fått økt sin verdi.

   "I, ..... , declare to the best of my knowledge and belief that the articles herein specified are products of the United States; that they were exported from the United States, from the port of ..... on or about ....., 20.., that they are returned without having been advanced in value or improved in condition by any process or manufacture or other means".

   Erklæringen skal følges av kopi av opprinnelig faktura og øvrige forsendelsesdokumenter:

   Hvis varene er blitt bearbeidet eller på noen annen måte har fått øket verdi mens de har vært utenfor USA, finnes det spesielle deklarasjoner for:

   • varer som er blitt reparert eller forandret.
   • varer som er blitt videreforedlet; og
   • varer som er blitt satt sammen i sin helhet eller delvis av komponenter produsert i USA.

   Ved bruk av paller og treemballasje kreves plantesunnhetsertifikat.
   Se under "Emballasje" for mer informasjon.