• EN
  • Logg inn
  • USA

    Eksportkrav ut av Norge

      Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

      Vær oppmerksom på at USA har særskilte restriksjoner som omfatter produkter produsert i, og i enkelte tilfeller personer og selskaper som handler med Iran, Nord Korea, Ukraina, Russland, Cuba, Syria i tillegg til terroristorganisasjoner og narkotikasalg. For mer informasjon se Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information og deres fullstendige liste over sanksjonerte land og organisasjoner.