• EN
 • Logg inn
 • Eksporthåndboken Russland

  Import- og handelsforhold

   Importrestriksjoner
   US Department of Homeland Security håndhever handelsprosedyrer ved innførsel til USA.

   De fleste varer kan innføres fritt, så lenge de oppfyller de krav og standarder som kreves for merking, helse og sikkerhet. Det finnes imidlertid restriksjoner for de fleste grupper næringsmidler, elektroniske produkter, medikamenter og helseutstyr, samt tekstiler, pelsprodukt, våpen, ammunisjon og eksplosiver. Les mer om dette på U.S. Customs and Border Protections nettside.

   Kvantitative importbegrensninger gjelder for enkelte landbruksprodukter og tekstilvarer med kinesisk opprinnelse.

   I henhold til Lacey Act er importrestriksjonene for planter og tre som inngår i ulike produkter blitt skjerpet. Amerikanske importører må levere en deklarasjon med informasjon om blant annet det vitenskapelige navnet og opprinnelseslandet for planter, samt for planter og tre som inngår i ulike varer.

   Snakk med din importør eller kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

   Krav om forhåndsvarsling av vareforsendelser til USA. Det er transportøren som skal varsle varenes ankomst. 

   Legalisering og visering
   Ikke nødvendig. 

   Forhåndsinspeksjon av varer
   Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   Juridisk system
   USAs juridiske system er basert på angloamerikansk rett. USA er en føderasjon og dets juridiske system er delt mellom statlige og føderale domstoler og lover.

   Det tilrådes generelt å bruke en amerikanske advokat ved inngåelse av større salgskontrakter i USA.

   Leveringsbetingelse
   Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.