• EN
 • Logg inn
 • USA

  Transport- og tollforhold

   Transittider med containerskip:
   Oslo- USAs østkyst: ca. 14 dager
   Oslo- Houston, Texas: 20-25 dager
   Oslo- USAs vestkyst: 20-25 dager

   Vær oppmerksom på vektrestriksjoner ved videretransport av containere innenlands. Vektregler varierer delvis fra delstat til delstat. Sjekk via rederienes lokalforbindelser. Meget omfattende vei- jernbane-, kanal- og elvenett. Jernbanetransport brukes mye og er ofte en konkurransedyktig løsning på lange strekninger.

   Både på grunn av transittider, transportkostnader, vektbegrensninger og ikke minst de strenge sikkerhetstiltakene ved direkte vareforsendelser til USA kan forsendelser til USA via Canada i en god del tilfelle være et interessant alternativ.

   Rundt 90% av befolkningen i Canada bor mindre enn 200 km fra USAs grense. Transportmessig ligger for eksempel steder som Montreal og Toronto i Canada nærmere en rekke kundesentra i USA enn New York.

   Transportforsikring
   Ingen restriksjoner.

   Tollflyplasser
   New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta, San Francisco, Dallas-Fort Worth, Boston, Seattle, Honolulu, Philadelphia, Detroit og Houston.

   Importhavner
   De største containerhavnene er Los AngelesLong BeachNew York-New JerseyOaklandCharleston S.C, Hampton Roads og Tacoma.

   Forhåndsvarsling av varer
   Krav om forhåndsvarsling av alle vareforsendelser som skipes i containere fra europeiske havner til USA. Dette er den såkalte 24 timers regelen. Vær spesielt oppmerksom på at dette krever ekstra planlegging ved forsendelser av gods som vil bli stuet sammen med andre varer i en container før forsendelse.

   For andre typer transportmidler på vei mot USA gjelder følgende tidsfrister for forhåndsvarsling:

   • Inngående fly- og kurertrafikk: Forhåndsvarsling innen 4 timer før ankomst USA eller senest når flyet letter fra nærliggende utenlandske avgangsflyplasser.
   • Inngående togtrafikk. Minimum 2 timer før ankomst USA-grense eller aktuell lossehavn (kombinerte sjø-og togtransport).
   • Lastebil som skal laste i importhavn: Minimum 24 timer før lasting.
   • Lastebiltrafikk over grenser (Canada, Mexico). For biler /bileiere tilsluttet det elektroniske FAST-systemet minimum en halvtime før ankomst grensestasjon. For alle andre minimum en time i forveien.

   Vareforsendelser til USA som ikke er forhåndsanmeldt i rett form og i rett tid risikerer betydelige forsinkelser ved innfortolling i USA, eventuelt også destruksjon eller retur.

   Frihandelsområder
   Frihandelsavtaler med Canada og Mexico (NAFTA-avtalen), samt Israel, Singapore, Australia, Bahrain, Den dominikanske republikk, Jordan, Marokko og Chile medfører tollpreferanser for opprinnelsesvarer.

   Tollpreferanser innrømmes også for en rekke varer fra utviklingsland.
   Høye tollsatser for varer fra enkelte land som USA har iverksatt ulike sanksjoner ovenfor. I tillegg er det forbudt å importere varer fra en rekke land.

   Frisoner
   Det finnes en rekke Foreign Trade Zones i USA, se US Deparment of Homeland Security for mer informasjon.

   Fortolling og lagring
   Varer som ankommer USA innfortolles av importøren (mottakeren) eller dennes tollagent (Customs broker) gjennom USA`s elektroniske innfortollingssystem "Customs Automated Commercial System" (ACS). 

   Det er en fordel å benytte seg av en Customs Broker fordi disse er autoriserte av tollvesenet, og har egen direktelinje til tollvesenet - Automated Broker Interface (ABI) som hurtiggjør godsklarering.

   Bruk av tollagent godkjent av myndighetene (customs broker) er vanlig ved import til USA. Det er viktig å være klar over at mange spedisjons-og transportfirmaer utenom USA ikke har slike tollagenter.

   Innførselspapirene må presenteres innen 10 arbeidsdager fra ankomstdatoen i USA så fremt ikke utsettelse er innvilget.Innførselspairene må ikke ankomme tidligere enn 1 uke før forventet ankomst. Varer som ikke blir fortollet  etter ankomst, overføres til et statlig tollager (bonded warehouse). Maksimal lagringstid er 5 år. 

   Etter denne tid anses varene som overgitt og kan selges av tollmyndighetene på offentlig auksjon. Varer (unntatt sko, klær og møbler) med en maksimalverdi på USD 2.500, kan fortolles etter en forenklet prosedyre "informal entry," hvilket tilsier at en tolltjenestemann kan foreta innfortollingen istedenfor en tollagent (customs broker).

   Vær oppmerksom på skjerpede sikkerhetskontroller fra det amerikanske tollvesenet, og fra deres representanter i en del store utenlandske containerhavner.

   Vareprøver
   Vareprøver og reklamemateriell uten kommersiell verdi kan innføres tollfritt. 

   Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. 
   Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. 
   ATA-carnet gjelder ikke vareprøver sendt per post.

   ATA-Carnet
   Ja. Gjelder for vareprøver, utstillinger/messer, yrkesutstyr og transittering.