• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  For å importere varer må mexicanske bedrifter være registrert i et innførselsregister og ha et skattebetalings nummer (RFC-number). Dersom importør ikke er registrert vil varene bli stoppet i tollen og retunert til eksportør. 

  Krav om importlisens gjelder for flere varegrupper, herunder giftstoffer og andre farlige substanser, legemidler, medisinske apparater og utstyr, plantevernmidler og gjødsel, kjemikalier, matvarer, drikkevarer og tobakk, parfyme og skjønnhetsprodukter, samt bioteknologiske produkter.

  Mexico har innførselsforbud mot farmasøytiske produkter som inneholder narkotiske stoffer. Varer som ikke oppfyller relevante produkt og standard krav har også innførselsforbud. 

  Legalisering og visering

  Mexicos ambassade kan, hvis det kreves av kjøper, legalisere inspeksjonssertifikat. Dokumentet skal innleveres i en original og to kopier, hvorav ambassaden beholder to kopier. Det må normalt påregnes en ekspedisjonstid på ca en uke.

  Dokumenter utstedt av offentlige myndigheter behøver ikke påtegnelser.

  Dersom dokumentene sendes i posten, skal legaliseringsgebyr vedlegges i tillegg til frankert svarkonvolutt. 

  Alle dokumenter (også kopier) skal være underskrevet med blekk. Rettelser må ikke forekomme.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Blanding av konstitusjonell amerikansk rettsteori og tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.