• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Inspeksjonsselskaper med lisens fra myndighetene er ansvarlige for å kontrollere om produktene er i samsvar med mexicanske standarder (NOM) og for å utstede konformitetssertifikater.

  En del elektriske varer krever godkjenning etter nasjonal standard. I tillegg gjelder nasjonale registreringsforskrifter for næringsmidler, drikkevarer, farmasøytiske produkter og kosmetikk. For denne type produkter kreves gjerne også ekstra sertifikater.

  Ta kontakt med importør i god tid før forsendelse finner sted.

  Standarder
  Mexico er fullt medlem av ISO
  Mexicos nasjonal standard organisasjon er Dirección General de Normas. Mexicanske standarder og normer (Norma Oficial Mexicana), NOM, offentliggjøres i Diara Oficial.

  Immaterielle rettigheter
  Mexico er med i WIPODette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer
  Det foreligger ikke krav til merking med opprinnelsesland, men varemerking av varer må ikke være villedende.

  For visse produkter, spesielt klær, lærvarer, sko, alkoholholdige drikkevarer, næringsmidler, medisiner, kosmetikk og tekniske artikler, må etiketter vise varemerket (uansett om dette er registrert eller ikke) og registreringsnummeret om dette finnes, samt produsentens navn og produksjonssted.

  Varer med varemerke registrert i Mexico bør merkes "Marca Registrada" samt påføres produsentnavn og opprinnelsesland.
  Alle varer som skal selges direkte til forbruker, må følge standardiserte nasjonale etikettforskrifter. Etiketten må skrives på spansk. 

  Da merkebestemmelsene ved for forsendelser til Mexico kan være relativt kompliserte oppfordrer vi sterkt eksportøren til å forsikre seg om hva som er gjeldende praksis i god tid før forsendelse.