• EN
 • Logg inn
 • Eksportinfo

  Panama

  KONTAKT ambassaden
  Unsplash

  Viktige importvarer for Panama er elektrisk og elektronisk utstyr, kjemikalier og kjemiske produkter, metallvarer, næringsmidler, transportutstyr og tekstiler.

  Panama har noe olje- og gassproduksjon, hovedsakelig for eget marked.

  Næringslivet i Panama er for det meste lokalisert i områdene rundt kanalen, i de viktigste havnene, Balboa og Cristóbal. Samlingen av næringsliv inkluderer også en aktiv bank og finansieringssektor, i tillegg til Colon som er verdens nest største frihandelssone. Ca. 10 000 skip er registrert under Panamas flagg, noe som utgjør ca. 20 prosent av verdens handelsflåte.

  Panama har mer å tilby enn en snarvei mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Panama var den raskest voksende økonomien i Sentral-Amerika i 2017. Til tross for høyere BNP per innbygger enn nabolandene, har Panama likevel store sosiale og økonomiske skjevheter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.