• EN
 • Logg inn
 • Olje og gass: Vi leverer dybdeinnsikt

  Utvider bedriften din virksomheten til USA? Vi gir spesifikk og bransjefokusert hjelp med å analysere mulighetene i hele det amerikanske olje- og gassmarkedet, og hjelper til med å gå inn i dette markedet. Vi hjelper deg med strategisk planlegging.

  Alle bedrifter som vurderer å gå inn i det amerikanske markedet, bør sette opp en omfattende forretningsplan og utarbeide en langsiktig strategi på et tidlig stadium. USA er et svært dynamisk og konkurranseutsatt marked, og det er helt nødvendig med langsiktige strategiske mål og suksesskriterier.
  Vi bistår deg i utviklingen av denne strategiske planen på alle stadier, uansett om det gjelder å hjelpe med å definere strategien eller å gi deg råd om markedsforhold.

  Tilgang til viktige beslutningstakere
  I USA er hvem du kjenner like viktig som din kunnskap. Besøk i markedet er helt avgjørende, og har til hensikt å hjelpe deg å bygge opp et nettverk i det lokale markedet i en tidlig fase. Vi kan hjelpe deg med å få tilgang til viktige beslutningstakere i den amerikanske olje- og gassindustrien, slik at du kan presentere produktet ditt og få en plass i det lokale markedet.

  Markedsbesøk
  Markedsbesøk gjennomføres gjennom Global Growth-programmet vårt. Bedriften din vil være en av 8–10 virksomheter som presenteres til bransjen samlet. Vi har gode erfaringer med denne måten å jobbe med bransjen. Vi kan også kjøre en-til-en-prosjekter, men på grunn av kapasitetsbegrensninger er dette kun for bedrifter som er godt utviklet og har spesifikke behov.