• EN
  • Logg inn
  • Internasjonal satsing og eksport til USA - Washington DC

    Kontakt oss
    GettyImages

    Forsvars- og sikkerhetsmarkedet i USA er det desidert største og mest stabile i verden. Innovasjon Norges rådgiver assisterer norsk forsvarsindustri på det amerikanske markedet.

    I 2012 opprettet vi, sammen med Kongsberg og Nammo, bransjeorganisasjonen «Norwegian-American Defense Industry Council» (NADIC). NADIC tilbyr et økosystem og et verdifullt nettverk i USA for hele den norske forsvarsindustrien.