• EN
 • Logg inn
 • På utkikk etter kompetanseheving innen IT-basert opplæring?

  REN er en aktiv og unik møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge, og bidrar til kompetanseheving innen IKT-basert læring.

  Effektiv opplæring er blant de mest kritiske suksessfaktorene for nåtidens og fremtidens organisasjoner. I tillegg til IT-baserte læringsformer, åpner REN for et noe bredere perspektiv i forhold til ulike læringsformer som fremmer samhandling og læring. 
   
  Nettverket består av små og store bedrifter, forskningsinstitusjoner, akademia og produsenter av distribuert læring, og har i dag (2019) ca. 70 medlemmer og holder jevnlig medlemsmøter med aktuelle temaer og foredragsholdere. REN er organisert med en styringsgruppe bestående av representanter fra medlemmene og administreres av Innovasjon Norge San Francisco. 

  Les mer på RENs nettsider.  
  Følg oss på Facebook
  Kontakt: Lisbeth Smestad