• EN
 • Logg inn
 • Asia

  Bangladesh

  Kontakt ambassaden

  Bangladesh er et folkerikt land i rask utvikling, med en økonomisk vekst på over 6 % over det siste tiåret. Landet har en ung befolkning, voksende middelklasse, høy lesekyndighet og nær universell tilgang til skole. Interessen blant utenlandske selskaper er økende, også fra norsk næringsliv. 
   
  Bangladesh har et enormt behov for utenlandske investeringer, teknologiske løsninger og kompetanse innen energi (olje, gass, kull, solcellekraft) og infrastruktur. Myndighetene har ambisiøse planer for import av LNG, og har som mål at fornybar energi skal utgjøre 10 % av landets energimiks innen år 2020. Landet har en gryende IKT-sektor. 
   
  Landet scorer lavt på Verdensbankens Ease of Doing Business-indeks. Korrupsjon, et ugjennomsiktig regelverk, skiftende skatteregime og uformelle maktstrukturer er viktige årsaker. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.