• EN
 • Logg inn
 • Det georgiske markedet er relativt lite, men voksende. Landet har tatt betydelige grep for å bedre forretningsklimaet, noe som har resultert i markant fremgang på Ease of Doing Business og lignende rangeringer. Korrupsjonen er kraftig redusert. Rettssikkerheten og domstolenes uavhengighet forblir derimot en utfordring. 
   
  Norske bedrifter er representert innen vannkraft og skipsfart. Norge eksporterte varer for nesten 100 millioner NOK til Georgia i 2017: hovedsakelig fisk, og maskiner. Andre sektorer der Georgia er godt utviklet inkluderer kvegavl, utvinning av mineraler, vinproduksjon, produksjon av sitrusfrukt.  
   
  En frihandelsavtale med EU trådte i kraft våren 2017. I september 2017 trådte også en frihandelsavtale med Norge og Island i kraft. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.