Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til India

  Kontakt oss i New Delhi
  Unsplash

  India er verdens nest mest folkerike land og en av verdens raskest voksende økonomier. Norske selskaper kan finne eksportmuligheter innenfor alle de viktigste norske sektorene.

  India består av 28 stater og 8 unionsterritorier, og styringsdelingen mellom sentrale og regionale myndigheter er en stor utfordring for de fleste multinasjonale selskaper i India.

  Likevel går landet i riktig retning på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-ranking, på grunn av nylige reformer, enklere tilgang til strøm og strømlinjeforming av byggetillatelser. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Les vår håndbok i CSR / god forretningsskikk for norske bedrifter i India

  Internasjonal satsing og eksport til India