Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forskning, teknologi og høyere utdanning

  India er identifisert som et av de prioriterte landene for samarbeid i den norske regjeringens hvitebok om forskning, Stortingsmelding 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir mulighet, og Panorama – regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika (2016–2020). En bestemt India-strategi ble utviklet av den norske regjeringen i 2009: Muligheter i mangfold.

  I 2006 ble det opprettet en samarbeidsavtale om vitenskap og teknologi mellom Indias og Norges myndigheter, administrert av en felles arbeidsgruppe (JWG) om vitenskap og teknologi mellom det indiske Vitenskaps- og teknologidepartementet (DST) og det norske Utdannings-og forskningsdepartementet, tilrettelagt av Forskningsrådet. India-Norge-avtalen om samarbeid innen utdanning fra 2008 ble revidert i 2014, og omfatter nå kun høyere utdanning. En felles arbeidsgruppe om høyere utdanning har blitt satt opp mellom det indiske departementet for utvikling av menneskelige ressurser og det norske utdannings-og forskningsdepartementet, tilrettelagt av University Grants Commission (UGC) i India og det norske Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

  Det norske Utenriksdepartementet og Norges ambassade i India finansierer et 10-årig forskningsprogram, INDNOR, for å følge opp den norske regjeringens India-strategi. INDNOR-programmet administreres av Forskningsrådet. En rekke felles workshoper og innhenting av anbud har blitt organisert i de siste årene. Forskningsrådet har også utviklet et veikart for forskningssamarbeid med India, som identifiserer hovedområdet å satse på og utveksle bakgrunnsinformasjon om indisk forskningspolitikk og forsknings- og innovasjonssystemet. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden for INDNOR.

  Flere indiske og norske forskningspartnere har inngått samarbeidsavtaler, og fellespublikasjoner mellom indiske og norske forskere er økende. Norge står vitenskapelig sterkt innen sektorer av stor interesse for India, som for eksempel fornybar energi, olje og gass, marin, maritim, helse og polarforskning. India ønsker å posisjonere seg som verdensledende innen vitenskap og teknologi og har erklært 2010–2020 som «innovasjonstiåret». Flere større samfunnsmessige utviklingsprosjekter som gir muligheter for vitenskap og teknologi fra utlandet, har blitt lansert, som for eksempel Make in India, Smart Cities, og relevante energiinitiativer som National Solar Mission, Small Hydro Mission, National Smart Grid Mission. Kildene til menneskelige ressurser er solide, med et økende antall av svært velutdannet ungdom og med en kjerne av sterke utdanningsinstitusjoner som IIT-er og IIM-er.

  Det norske Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) presiderer over nye instrumenter som skal styrke forbindelsene mellom høyere utdanning og forskning og skape partnerskap mellom Norge og resten av verden. Noen av disse instrumentene kan brukes som midler til å følge opp regjeringens India- og Panoramastrategi. Det legges vekt på å forsterke sammenhengen mellom høyere utdanning, forskning og forretningsvirksomhet/privatbedrifter og innovasjon, og for å forbedre mobiliteten av studenter og ansatte. I tillegg til initiativer som finansieres av den norske regjeringen og som drives av DIKU og Forskningsrådet, tilbyr det nye Erasmus+-programmet og HORIZON2020-rammeverket finansieringsmuligheter for samarbeid om kapasitetsbygging, forskning, vitenskap og teknologi mellom indiske og norske forskningsinstitusjoner, institusjoner for høyere utdanning og privatbedrifter.

  Det indisk-norske samarbeidsprogrammet for høyere utdanning og forskning, 2013-2017 (INCP) er basert på den bilaterale avtalen mellom DIKU og University Grants Commission (UGC). Det finnes for tiden 15 samarbeidsprosjekter med felles forskningsinteresser som mottar støtte for ulike disipliner og som involverer både studenter og akademikere. INCP ble lansert som et pilotprogram og er finansiert av det norske Utenriksdepartementet og Departementet for utvikling av menneskelige ressurser (MHRD) på indisk side.

  INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon har som mål å utvide internasjonale partnerskap mellom institusjoner og gi en mulighet for internasjonal utveksling og erfaring til forskere og studenter. Programmet søker å øke antallet norske forskningsmiljøer i høyere utdanning, forskning og innovasjon i verdensklasse, samt å fremme langsiktig, vitenskapelig samarbeid med akademikere i åtte prioriterte ikke-europeiske land, inkludert India. Det er ingen restriksjoner for verken tematisk eller vitenskapelig område. INTPART er finansiert av Kunnskapsdepartementet og administreres av DIKU og Forskningsrådet. Flere prosjekter med India har blitt finansiert.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:
  Helge Tryti
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, India
  helge.tryti@innovasjonnorge.no