Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  India er en foretrukket destinasjon for selskaper som ønsker å outsource sine IT- og kontorstøttefunksjoner. Det gir en lavkostnadsfordel, og India har også en økonomisk attraktiv beliggenhet med tanke på forretningsmiljøet og tilgjengeligheten på rett kompetanse. India er en ledende destinasjon for innkjøp og anskaffelser globalt, med 55 % markedsandel.

  Indiske myndigheter har lansert programmet «Digital India» for å styrke India som et digitalt samfunn og kunnskapsøkonomi, ved å levere god statlig styring til innbyggerne gjennom godt samarbeid.  

  Innføringen av viktige teknologier fremskyndet av «Digital India Initiative» på tvers av sektorer, kan bidra til å øke Indias BNP med 550 milliarder til 1 billion USD.

  India gir store muligheter for Norge på følgende områder:

  • Helsevesen, telemedisin og legemidler

  For eksempel informasjonslagring, strekkoding og RFID, digital pasientjournal, Management Information Systems (MIS) for sykehus, kirurgisimuleringer.

  • Bank, finansielle tjenester og forsikring (BFSI) 

  For eksempel programvare for banksikkerhet, anti-hvitvasking, mobilbank, svindelhåndtering, forvaltning av midler, risikostyring, utlån og boliglånshåndtering.

  • Utdanning 

  For eksempel applikasjoner for mobil og IKT på skoler.

  • Telekommunikasjon 

  For eksempel programvare og fornybare teknologier.

  • Animasjon og spill 

  For eksempel innholdsutvikling og design.

  • Olje og gass 

  For eksempel seismiske 3D-undersøkelser og RFID-teknologi.

  • Produksjon 

  For eksempel lagerstyring, sikkerhet, produktutvikling og design.