Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Asia og Midtøsten

  Indonesia

  Kontakt ambassaden i Jakarta
  Unsplash

  Norske bedrifter har mange eksportmuligheter til Indonesia, som fiskeri og oppdrett, skipsfart og maritim industri, olje og gass, infrastruktur, fornybar energi og varehandel mot forbrukermarkedet.

  Indonesia er verdens fjerde mest folkerike nasjon, og sørøst-Asias største økonomi med en GDP på 932 milliarder US dollar (2016).

  Indonesia har de siste årene klatret på Verdensbankens “Ease of Doing Business”-ranking på grunn av reformer som har bedret forretningsmiljøet. Redusering av økonomiske hindre som dårlig utbygd infrastruktur, handelsbarrierer og fokus på ulike økonomiske sektorer er prioriteter for landets sittende president. Selv om opplevd korrupsjon har sunket de siste årene, er det fortsatt lurt å ha en plan for risikohåndtering for å oppnå suksess i Indonesia.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Se også rapporten "Challenges of doing business in Indonesia" (pdf) fra 2017.

  Indonesia