Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Asia og Midtøsten

  Indonesia

  Kontakt ambassaden i Jakarta
  Unsplash

  Norske bedrifter har mange eksportmuligheter til Indonesia, som fiskeri og oppdrett, skipsfart og maritim industri, olje og gass, infrastruktur, fornybar energi og varehandel mot forbrukermarkedet.

  Indonesia som marked

  Indonesia er verdens fjerde mest folkerike nasjon, og sørøst-Asias største økonomi med en GDP på 932 milliarder US dollar (2016).

  Indonesia har de siste årene klatret på Verdensbankens “Ease of Doing Business”-ranking på grunn av reformer som har bedret forretningsmiljøet. Redusering av økonomiske hindre som dårlig utbygd infrastruktur, handelsbarrierer og fokus på ulike økonomiske sektorer er prioriteter for landets sittende president. Selv om opplevd korrupsjon har sunket de siste årene, er det fortsatt lurt å ha en plan for risikohåndtering for å oppnå suksess i Indonesia.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger