Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Indonesia

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet. 

  Valutarestriksjoner
  Ingen valutarestriksjoner forekommer ved betaling av importvarer. Vær oppmerksom på at det kan oppstå problemer med å skaffe utenlandsk valuta.

  Kredittinformasjon
  Kravene til finansiell rapportering for børsnoterte selskaper og banker er styrket. Den lokale standarden som brukes på offentlige selskaper (SAK) nærmer seg internasjonal standard (IFRS). Det er imidlertid ingen formell tidsplan for full konvergens med IFRS.

  For unoterte selskaper benyttes en alternativ standard for rapportering (SAK-ETAP), som gir mindre gjennomsiktighet. I virkeligheten er revisjonssektoren svak og med unntak for børsnoterte selskaper, er tilstrekkelig informasjon en sjelden vare. Et kredittrapporteringsbyrå har eksistert i noen år, men det er ikke fokusert på bedriftskreditt. De fleste selskaper utenfor Jalarta er ikke formelt registrert og må derfor ikke en gang rapportere grunnleggende opplysninger. Innsikten i familieeide konglomerater og komplekse bedriftsgrupper er ofte svært begrenset.

  Åpen regning
  Forekommer, men anbefales ikke, da det er vanskelig å få tilgang til finansiell informasjon om indonesiske selskaper.

  Dokumentinkasso
  Forekommer som både CAD og D/A. Maksimal kredittid 180 dager. Vanlig med 30-90 dager. Betalingforsinkelser forekommer. 

  Remburs
  Vanlig. Bekreftet remburs betalbar i norsk bank anbefales. 

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 30 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 1 måned.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 2 måneder.

  Garantier
  Både direkte og indirekte on-demand garantier forekommer. Indirekte garantier er vanligst.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels/lav risiko.
  Euler Hermes: Lav risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Rimelig risiko.

  Morarente
  Rentenivået er 4,25 %. 

  Påminnelses- og inkassorutiner
  Mange bedrifter har egne eller innleide inkassomedarbeidere som drar rundt og henter betaling. Mange av disse arbeider på provisjonsbasis. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold bør være skriftlig og inngå i avtalen mellom selger og kjøper.

  Rettslig oppfølging
  Indonesia anerkjenner ikke utenlandske dommer. 
  Indonesia har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Vanskelig å angi. Det som framgår av offisiell informasjon kan være helt annerledes i praksis.