• EN
 • Logg inn
 • Indonesia

  Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk eller indonesisk. Vær nøyaktig med fakturainformasjonen. Utover vanlig informasjon krav om:

  • tolltariff- (HS) nummer
  • rembursnummer, dersom denne betalingsformen velges

  Ved leveranser til indonesiske offentlige prosjekter kreves i tillegg:

  • Referansenummer på oppdraget
  • Rembursnummer
  • Banknavn

  Fakturaen må undertegnes av eksportør.

  For produkter hvor det kreves importlisens må gjerne en pro forma faktura forelegges importør.

  Opprinnelsesbevis
  Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter og næringsmidler.
  Certificate of Halal kreves for import av svinekjøtt og fjærkre. Sertifikatet er en attest på at slakting har skjedd i overensstemmelse med muslimsk lovgivning.

  Andre dokumenter
  Krav om fabrikasjons-/analysesertifikat for farmasøyiske produkter og "Certificate of Pharmaceutical Products". Begge dokumentene skal legaliseres på den Indonesiske ambassaden.

  For brukte maskiner og diverse utstyr kreves et Certificate of Inspection (COI).
  "Surveyor´s Report" (LS) kreves for enkelte tekstilprodukter, ris, sukker, optiske disketter, "color multifunction machines", celluloseanitrater, keramiske produkter, elektronikk, mat- og drikkevarer, fottøy og leker.
  LS- og COI-sertifikatene utstedes av SGS. Se også under Importresriksjoner.

  Vær oppmerksom på muligheten for ytterligere krav om ekstra dokumentasjon, og at det ikke alltid dreier seg om offisielle dokumenter.