• EN
 • Logg inn
 • Indonesia

  Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Innførsel av varer kan bare skje gjennom registrerte importører. Registrerte importører vil ha en generell importørens Identification Number (APIU), som må bli sitert til toll ved ankomst. Importører skal være registrert hos Tollvesenet, og alle selskaper som driver handel må være registrert hos "Investment Coordinating BoardI" samt være registrert ved skattekontoret i Finansdepartementet.

  Noen varer, for eksempel tekstiler, kan bare innføres av registrerte importører som har en "Special imports Identification Code Number". Importlisenser er i hovedsak klassifisert i henhold til formålet med innførselen. Indonesia har også en liste over forbudte importartikler. For eksempel skytevåpen, noen farmasøytiske produkter, eksplosiver, visse kjemikalier, osv.

  For import av råstoffer og bestemte produkter må importøren framvise et eget identifikasjonsnummer overfor myndighetene. Begrunnelsen for dette er ønske om å unngå smugling av slike varer.

  For innførsel av legemidler, kosmetika og insektmidler kreves særskilt tillatelse.

  Legalisering og visering
  I utgangspunktet ikke nødvendig, men vil ofte bli krevet i forbindelse med remburs og for analyse- og konformitetssertifikater.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Indonesiske myndigheter krever at forhåndsinspeksjon av en rekke varer, det gjelder blant annet varer som: Ris, sukker, salt, matvarer, drikker, sko, tekstilprodukter, jern og stålprodukter, elektronik og leker skal inspiseres for klassifisering, opprinnelsesland og kvalitet.

  Både SGS og Bureau Veritas kan kontaktes for mer informasjon om hvilke varer dette gjelder. Ta kontakt med inspeksjonsfirmaet god tid før vareforsendelsen, slik at prosedyrekravene kan overholdes.

  Clean report of findings
  Krav om forhåndsinspeksjon av en rekke varer, og alle varer med en verdi over USD 5000 skal inspiseres for klassifisering opprinnelsesland, kvalitet, kvantitet og pris. Sertifikatene utstedes av SGS/Bureau Veritas.

  Juridisk system
  Basert på tyskromersk rett. Indonesia har ikke akseptert internasjonal jurisdiksjon via International Court of Justice.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.