• EN
 • Logg inn
 • Indonesia

  Produktkrav

  For visse varegrupper - først og fremst konsumentvarer, er det egne bestemmelser. Det kan være at de skal oppfylle en viss standard eller merking av varer. Se under merking av varer lenger ned.

  Alle elektronikkprodukter som importeres til Indonesia må ledsages av manualer og garantikort på indonesisk.
  Alle næringsmidler, medisinsk utstyr, kosmetikk og helseprodukter for forbrukere må registreres hos the National Agency for Drug and Food Control (BPOM).
  Det er krav til teknisk verifikasjon for visse jern- og stålprodukter. Bureau Veritas kan utføre slike undersøkelser, se kravene vedlagt til venstre.
  Egne bestemmelser vedrørende kvalitetskontroll av svinekjøtt.

  Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene, spesielt fordi Indonesia har en tradisjon for relativt hyppige endringer av importregler.

  Standarder

  Indonesia er fullt medlem av ISO.
  Indonesia har en rekke nasjonal normer og standarder som er en del av SNI (Standard National Indonesia).

  For råd om spesifikke standarder for varer som skal importeres kan man ta kontakt med National Standardisation Agency of Indonesia.

  Immaterielle rettigheter
  Indonesia er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Farmasøytiske produkter må i utgangspunktet framstilles i Indonesia for å oppnå patentbeskyttelse.

  Merking av varer 
  Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland. Importerte varer skal være merket på Bahasa indonesisk, med arabiske tall og med latinsk alfabet. Varer merket med annet språk er kun lov dersom der ikke er noe navn for produktet på Bahasa indonesisk.

  Egne merkekrav for næringsmidler. Viktig og avklare aktuelle krav med importør i forkant.