• EN
 • Logg inn
 • Indonesia

  Transport- og tollforhold

  Transittid med containerskip Oslo - Jakarta er 30-35 dager.

  Farvannene i og rundt Indonesia er, i følge ICC Commercial Crime Services, de farligste i verden mht. risiko for sjørøveri.

  Forsendelser til offentlige kjøpere som går sjøveien må fraktes med indonesiske skip. Krav om direkte forsendelser for skipninger til oljeindustrien.
  Omfattende veinett, men av svært varierende standard.

  Ved innenlandsk sjøtransport har nasjonale rederier langt på vei fortrinnsrett.

  Det meste av jernbanenettet er smalsporet.
  Da Indonesia er et øysamfunn vil sjøtransport ofte være den naturlige transporformen, på tross av farene for sjørøveri.
  Usikre transportforhold på grunn av indre politisk, etnisk og religiøs uro. Men lokale forhold varierer mye innen dette store øyriket.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Indonesia vurderes generelt som høy.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Jakarta, Depansar Bali og Surabaya.

  Importhavner
  Tanjung Perak, Tanjung Priok, Sungai Pakning, Panjang, Palebang, Geukueh, Krueg Kotobaru, Belawan og Banjarmasin.

  Øyriket Indonesia har ellers en rekke havner:
  Java og Madura: Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), Cilacap, Bandenung, Cirebon, Panarukan, Surakarta, Tegal
  Sumatra: Belawan (Medan), Sibolga, Palembang, Teluk Bayur, Bengkulu, Banda Aceh, Dumai, Gunung Sitoli, Jambi, Lhosemawe, Padang, Pekanbaru, Sabang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Ulee Lheue
  Kalimantan: Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda.
  Sulawesi: Donggala, Kendari, Makassar
  Molukkene: Ambon, Ternate
  Irian-Jaya: Biak, Fak-Fak, Jaypura, Merauke, Sorong
  De små Sundaøyer: Ampenan, Badung, Kupang Tonau, Renoa

  Frisoner
  I North Jakarta og på øya Batam. Frisonene består ofte av bygg eller avgrensede områder.

  Varer kan importeres toll og avgiftsfritt for bearbeiding, sortering, testing og emballering.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til hhv. EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Indonesia er medlem av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), og innrømmer tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-land.

  Fortolling og lagring
  Varer må fremvises tollvesenet innen 3 dager etter ankomst. Etter denne fristen kan varene lagres inntil tre måneder på tollager. Etter utløpet av denne tidsfristen anses godset som overgitt og kan selges på offentlig auksjon.

  Varer kan også legges inn på godkjente tollagre i påvente av fortolling, bearbeiding eller overføring til frisoner eller midlertidig innførsel. Ubegrenset lagringstid. Tillatelse til lagerhold må foreligge i form av en lisens.

  Materialer kan innføres midlertidig for bearbeiding. Enten kan materialene innføres toll- og avgiftsfritt (Exemption) eller toll og avgifter blir refundert (restitution) når ferdigproduktene eksporteres. I begge tilfeller kreves en tillatelse fra tollmyndighetene. Varene må eksporteres innen ett år (Exemption), hhv to år (restitution).

  Utstillings- og messegods, vareprøver, vitenskapelige apparater og filmutstyr, kan importeres midlertidig toll- og avgiftsfritt. Sikkerhet kreves i form av en bankgaranti.

  Yrkesutstyr som skal benyttes i forbindelse med produksjon- eller transportoppdrag, kan importeres midlertidig mot at det stilles en sikkerhet for toll og avgifter. Tillatelse kreves.

  En god del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at de blir gjenutført.

  ATA-Carnet
  Ja, det kan brukes.