Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi og hydrogen

  Det japanske energimarkedet har siden Fukushima ulykken i 2011 gjennomgått en omfattende omstilling. Fra å bygge en langsiktighet rundt kjernekraft er driverne nå innrettet på å øke innslaget av andre klimanøytrale, men kosteffektive løsninger. Kraftmarkedet er inne i siste del av en dereguleringsprosess som åpner opp for nye forretningsmodeller og teknologikonsepter.

  Viktige sektorer
  Japan har hatt insentivordninger for å akselerere innfasing av fornybar kraft, spesielt PV-sol, som nå ligger på 7%. Vind spiller fortsatt en relativt liten rolle, men potensialene, spesielt for offshore vind er store. Her vil utviklingen mye avhenge av hvordan tilnærmingen til andre aktører i havrommet løses. Japan satser stort på å bli en internasjonalt ledende aktør for å realisere globale hydrogen verdikjeder. Landets veikart for hydrogen skisserer klare mål for sluttbruk, både i transport og kraftsektoren, der storskala import av karbonfri hydrogen er offisiell energipolitikk. Smarte løsninger for bruk av hydrogen og batterier som energilager for å kompensere for et fortsatt lite dynamisk kraftnett er etterspurt, likeså materialer og teknologier til dette.

  Inngang i energimarkedet
  Utvikling av markedet er av stor energisikkerhetsmessig betydning for Japan. Forståelsen av de politiske driverne for valg av løsninger er grunnleggende i tilnærmingen. Tilknytningen til og bruk av lokale partnere og aktører er ofte en forutsetning for å ta del i denne utviklingen. Langsiktighet, gjerne med en tilknytning til sterke kompetansemiljøer som har definerte nasjonale roller er tilsvarende nødvendig.

  Innovasjon Norge i Tokyo har over tid utviklet et tett samspill med de ulike aktørene i markedet og har derfor opparbeidet et nettverk som gjør det lettere å komme i inngrep. Vi kan bistå med:
  - Markedsanalyser og partnersøk
  - Strategisk rådgivning i inngangsfasen så vel som bistand i dialog med partnere og kunder
  - Myndighetskontakt gjennom vår tilstedeværelse på den norske ambassaden
  - Kobling til andre norske større satsinger, spesielt på områder som hydrogen og offshore vind
  - Workshops, seminarer og nettverksarrangement.

  For mer informasjon, kontakt våre eksperter:

  Hiroko Tominaga (hydrogen)
  Seniorrådgiver
  hiroko.tominaga@innovationnorway.no

  Yoji Ishihara (offshore vind)
  Seniorrådgiver
  yoji.ishihara@innovationnorway.no