Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Helse og velferd

  Japan står overfor en markert nedgang i befolkningen i tillegg til en stadig økende prosentandel eldre. Estimat viser at den samlede befolkningen på 126,8 millioner (i 2017) kommer til å reduseres med nesten 25 % innen 2050. Siden 2000 er antallet japanere i arbeidsdyktig alder redusert med 13 %, og innen 2040 kommer mer enn én av tre personer i Japan til å være over 65 år.

  Japans brutto statsgjeld har steget til nesten 220 % av BNP, og landet må finne løsninger på hvordan de kan redusere utgiftene det offentlige har på nasjonale helse- og velferdsordninger. Tall fra OECD Health Statistics 2017 viser at gjennomsnittlig lengde på sykehusopphold var 29 dager i Japan (i 2015), mens gjennomsnittslengden på opphold i Norge og andre OECD-land var mellom 5,5 og 11,4 dager. Japan forsøker å redusere antall inneliggende dager på sykehus og opprette et system for langsiktig pleie i hjemmet.

  Muligheter i velferdsmarkedet
  • Teknologi for forebyggende tiltak
  • Teknologi som kan øke livskvaliteten for eldre
  • Teknologi som kan redusere belastningen for omsorgspersoner
  • Implementering av IT-løsninger som et mottiltak for mangel på arbeidskraft

  Legemiddelmarkedet
  Det finnes over 20 store legemiddelfirmaer i Japan, og det kan være vanskelig for et lite utenlandsk firma å få innpass i det japanske markedet. Med mindre man presenterer et unikt og sterkt produkt, kan det være utfordrende å finne en utviklings- eller distribusjonspartner i det japanske legemiddelmarkedet. Bare for å gi en pekepinn på hvor utfordrende dette markedet er: Noen legemiddelfirmaer kan vise frem over 10 000 produktmuligheter årlig, og bare noen få av dem resulterer i faktiske forretninger eller handelstransaksjoner.

  Den høyeste dødsraten for eldre er kreft, etterfulgt av hjertesykdommer og lungebetennelse.

  I 2012 var 4,62 millioner (1 av 7) eldre personer diagnostisert med demens, og i 2025 er det sannsynlig at 1 av 5 personer vil få samme diagnose.

  Gigantiske japanske legemiddelfirmaer fokuserer på utviklingsstrategier, og følgende områder viser vekst i etterspørsel:
  • Onkologi
  • Nevrovitenskap
  • Fordøyelsessykdommer
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Regenerativ medisin
  • Barnesykdommer o.l.

  Marked for medisinsk utstyr
  Det finnes flere store produsenter innen medisinsk utstyr i Japan. De store konkurrerende produktkategoriene omfatter utstyr innen bildediagnostikk, behandling og kirurgi, endoskopi, dialyse, overvåkingssystemer og behandling i hjemmet osv.

  Regulatoriske utfordringer
  Innen industrier som velferd, helse, legemidler og medisinsk utstyr er markedet strengt regulert. Det meste av produkter, teknologi og legemidler må godkjennes av japanske myndigheter. Godkjenningsprosessen kan ta mye lengre tid enn i Europa.

  Konklusjon
  Hvis norske selskaper vurderer å tre inn i det japanske markedet, er det både viktig og nødvendig at de er villige, dyktige og klare. Innsatsen er ressurskrevende, men resultatet kan være innpass i et lønnsomt marked.

  Kontakt
  Hvis du vil drøfte dine produkter med oss eller har spørsmål og trenger mer informasjon, vennligst kontakt:

  Hiroko Tominaga
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Japan
  Hiroko.Tominaga@innovationnorway.no