• EN
 • Logg inn
 • Markedsrådgiving: Vi kan Japan

  Skal bedriften din konkurrere i et internasjonalt marked? Rådgiverne på våre kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov.

  De fleste bedrifter har behov for lokal bistand og gode råd når de skal konkurrere i et internasjonalt marked. Det kan ofte være vanskelig å skaffe nødvendig informasjon for å ta riktige beslutninger, finne potensielle kunder og andre aktører som kan gi tilbakemelding på forretningsplanen, legge planer for det videre arbeidet og identifisere og komme i kontakt med de rette samarbeidspartnerne.

  Markeds- og teknologirådgiverne på våre kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter, og redusere din risiko for å tape tid og penger.

   

  Bli kjent med markedet

  Når du skal inn i et nytt marked, trenger du en tidlig tilbakemelding fra potensielle kunder på ditt produkt. Løser produktet et problem for dem? Fyller det et behov bedre enn konkurrentenes produkter? Er de villige til å betale for løsningen? Hvordan vil forretningsmodellen knyttet til produktet se ut med tanke på distribusjon, kommunikasjon, samarbeidspartnere, osv.? Våre kontor i utlandet kan hjelpe deg å komme i kontakt med aktuelle aktører som kan gi deg tilbakemelding nettopp på disse tingene.

  I tillegg vil du kunne ha behov for ytterligere informasjon om markedet som vil hjelpe deg med å legge en markedsstrategi. Dette kan f.eks. være lover og regler, konkurrentanalyse og trender og markedsutvikling.  Forretningskultur er en annen ting du vil måtte kunne noe om.

  Våre rådgivere ved kontorene i utlandet kan innhente og vurdere informasjon som danner grunnlaget for internasjonaliseringsarbeidet i din bedrift. Rådgiverne har lokal markedskunnskap, snakker språket, forstår landets forretningskultur og har et godt nettverk.

   

  En utenlandsk partner gjør det lettere å lykkes

  De fleste bedrifter som vil vokse internasjonalt har behov for samarbeidspartnere. Dette kan være distributører, servicepartnere, importører, agenter, teknologi- eller utviklingspartnere, underleverandører eller produsenter. Våre rådgivere kan hjelpe deg å finne den ideelle partner for din bedrift og introdusere deg til denne. De kan også delta i møtene og bistå din bedrift i prosessen frem mot en avtale.

   

  Er dette noe for din bedrift?
  Tjenestene passer for norske bedrifter med vekstambisjoner, som har muligheter til å lykkes i internasjonal konkurranse. 

  I forkant av en leveranse vil vi ta en samtale med deg for å sikre at timingen for en internasjonal satsing er riktig og at forutsetningene for å lykkes er til stede (f.eks. at satsingen er godt nok forankret i ledelsen, at dere har nok ressurser til å gjennomføre, og at målene er realistiske). Det kan være at det er andre ting som må på plass i din bedrift før dere kan ta neste skritt internasjonalt.

   

  Koster tjenestene noe?
  Ja, dersom bedriften din ønsker å benytte våre internasjonale rådgivningstjenester vil dette normalt være en betalt tjeneste.

  Etter å ha avklart at bedriften din er klar for internasjonalisering, gjennomfører vi en uforpliktende samtale for å danne oss et bilde av din bedrifts situasjon og muligheter, og på hvilken måte vi best kan bistå. Dette kan gjøres enten av en av våre rådgivere i ditt fylke eller av en av våre rådgivere i utlandet.

  Du vil deretter motta skriftlig tilbud om et skreddersydd rådgivningsoppdrag fra det aktuelle kontoret i utlandet. Tilbudet  beskriver målet, innholdet i leveransen, tidsfrister og kostnaden (med maksimal pris basert på antatt timeforbruk).

  Din bedrift inngår avtale ved å signere tilbudet. Små og mellomstore bedrifter betaler en egenandel på 50 prosent - resten dekkes av offentlige programmidler. Store bedrifter betaler full pris.