Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Energi: viktig vekstområde i Kinas modernisering

  Kina opplever solid vekst i energisektoren, og fornybar energi regnes som en viktig del av landets modernisering.

  Som verdens største energi-forbruker ligger Kina også på topp på utslippsstatistikken. Derfor er landets overgang til fornybar energi avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Den 13. femårsplanen for fornybar energi (2016-2020) spesifiserte en rekke konkrete mål for denne omstilligen:

  • Andelen av fornybar energi i Kinas energimiks skal økes til 15 prosent innen 2020 og 20 prosent innen 2030.
  • Fornybar skal utgjøre 27 prosent av Kinas totale kraftproduksjon innen 2020.
  • Prisen på vindkraftproduksjon skal kunne konkurrere med prisen på lokal kullkraft.
  • Prisen på solenergiproduksjon skal være lik den lokale nettprisen.

  Global Wind Energy Council anslår at Kina vil bygge ut kapasiteten på havvind med 20 GW mellom 2019 og 2023. Landets samlede kapasitet blir da over 40 GW. Siden 2019 legges alle offshore-prosjekter ut på anbud. Dette gir norske aktører mulighet til å konkurrere om massive prosjekter. Norske selskaper har etterspurt kompetanse og er godt posisjonert for å utnytte disse mulighetene.

  Kina har en nasjonal plan for å øke olje- og gassaktivitetene til havs. Sektoren beveger seg mot økt digitalisering, utslippskontroll og smart produksjon, og etterspørselen etter avansert teknologi og miljøvennlige løsninger øker. Norske leverandører vil finne markedsmuligheter innen områder som risikostyring, navigasjon og subsea- og topside-moduler.

  Hvor ligger mulighetene?

  • Vindkraft: Vindkraftprosjekter til havs og distribuert på land. Komponentsalg i det nasjonale markedet, kommersialisering av produkter fra lokale produsenter, investeringer i teknologiutvikling og vindeparkbygging, verifisering og sertifisering av teknologier og prosjekter.
  • Solcellepaneler (PV) og solenergi: Optimalisering av produksjonsmetoder, gjenvinning av produksjonsavfall, oppstrøms-aktiviteter som levering av silisium med høy renhetsgrad, samarbeid om forskning- og utviklingsarbeid (FoU), internasjonal prosjektutvikling og finansiering.
  • Energieffektivisering: Energisparingsteknologier i bolig- og næringsbygg, energieffektive produksjonsmetoder.
  • Elektriske kjøretøy: Batteri, ladestasjoner osv.

   

  Ta gjerne kontakt med vår ekspert: 

  Lei Qu
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Kina
  lei.qu@innovationnorway.no