Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Maritim og offshore: viktige vekstområder for Kinas modernisering og handelsnæring

  Mulighetene for norsk maritim næring i Kina er ikke bare et resultat av størrelsen på det kinesiske skipsbyggingsmarkedet, men også landets utsikter til bærekraftig økonomisk vekst drevet av rask urbanisering og et enormt hjemmemarked.

  Ifølge Clarksons Research vil Kina fortsette å styrke sin posisjon som en ledende skipsbyggingsnasjon gjennom økt konsolidering i bransjen. Kinas ti største verft forventes å stå for 70 prosent av landets samlede produksjon i 2020. Kina spås også å overta Japans plassering som verdens nest største skipseiernasjon innen 2020.

  For norske bedrifter i sjøfarts- og offshorenæringen finnes det mange muligheter til å få en fot innenfor det asiatiske markedet. Den tradisjonelle verftsindustrien flytter til landene som kan tilby lave byggekostnader, god systemintegrasjon og kostnadseffektive ingeniørtjenester kombinert med billig finansiering. Derfor har tyngdepunktet i verftsindustrien forflyttet seg fra Japan til Korea og nå videre til Kina.

  Kinesiske verft har enorm kapasitet. For å kompensere for fremtidig nedgang i nybygg har verftene styrket kompetansen på bygging av mer avanserte fartøy og økt kapasiteten for reparasjon og vedlikehold. I denne omstillingsprosessen oppstår mange muligheter for norske bedrifter i sjøfarts- og oljenæringen.

  Norske leverandører av skipsutstyr har fulgt med på denne trenden og økt eksporten av avanserte fartøy og offshore rigger til kinesiske verft. Ulike forretningsmodeller benyttes: leverandør til kunde, forsknings- og utviklingssamarbeid, fellesforetak (joint venture) og samarbeid om lokal produksjon.

  Kina har et stort behov for ren energi og teknologi som kan redusere forurensingen. Et bidrag til dette vil være lettere brenselolje for skipsmotorer og batteri- og hybridteknologi for ferger og skipstransport på elver og i havner.

  LNG-markedet i Kina forventes å vokse i tiden fremover, drevet fram av politiske initiativer og økende etterspørsel i markedet. Norske leverandører av teknologi og tjenester innen LNG-segmentet vil finne muligheter i dette markedet.

  I juni 2020 lanserte kinesiske myndigheter en langtidsplan for utvikling og forvaltning av skipsfart på Kinas innlandsvassdrag. Planen setter klare målsetninger for årene 2035 og 2050, og dette vil åpne opp markedsmuligheter for norsk kompetanse på nærskipsfart. Kinesiske kunder etterspør avansert teknologi på områder hvor norske aktører er ledende, som rene energiløsninger, innovative skipstyper, havnefasiliteter, skipsutstyr og løsninger for navigasjon og telekommunikasjon.

  Nybygg og tjenesteleveranser til shipping- og offshorenæringen vil omfatte markeder i hele Asia. Her kan norske bedrifter gripe mulighetene.

   

  Ta gjerne kontakt med våre eksperter:

  Lin Song
  Lin.Song@innovationnorway.no

  Hu Zhuoguang
  Zhuoguang.Joanna.Hu@innovationnorway.no