• EN
 • Logg inn
 • Asia

  Malaysia

  Kontakt ambassaden

  Malaysia har en av verdens mest handelsavhengige økonomier, og myndighetene oppmuntrer sterkt til utenlandske investeringer og samhandel. Gjennom å utnytte sin plassering har Malaysia gått fra å være en jordbruks- og gruvedriftsnasjon til å bli en high-tech konkurransedyktig nasjon, hvor ca. 75 % av BNP nå kommer fra service og produksjon. 

  I 2018 kom Malaysia på 24. plass i Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering.

  Malaysia har som mål å bli et høyinntektsland innen 2020. I forbindelse med det har myndighetene satt i gang reformprogrammet Economic Transformation Programme (ETP) som identifiserer områdene det skal investeres i. Dette inkluderer olje-, gass- og energisektoren, offentlig transport, utdanning, elektronikk og landbruk/fiske. Rundt 60 % av disse investeringene vil kreve private investeringer, noe som åpner døren for utenlandske investeringer. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.