• EN
  • Logg inn
  • Myanmar har siden 2011 beveget seg i en mer demokratisk retning, og på den måten blitt et mer åpent land. Med flere hundre tusen innbyggere, fører dette til stor etterspørsel av fornybar energi, medisiner og medisinsk utstyr, IT, telekommunikasjon og forbrukervarer.

    Regjeringen i Myanmar har de siste årene innført flere reformer som åpnet for utenlandske investeringer og privatisering av næringslivet. Dette har ført til mange muligheter på både lang og kort sikt, og at Myanmar klatrer på Ease of Doing Business rangeringen til Verdensbanken.

    Myanmar er rikt på naturressurser og har godt jordsmonn, store forekomster av olje, og store områder egnet til skogsdrift. Jord- og skogbruk, fiske, gruvedrift og energiutvinning er viktige inntektskilder for Myanmars økonomi.

    Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.