• EN
 • Logg inn
 • Forretningsmuligheter innen helseteknologi i Asia

   Getty Images
  Getty Images

  Høy økonomisk vekst, demografiske endringer, fremvekst av kroniske sykdommer og digitalisering åpner store forretningsmuligheter innen helseteknologi for nordiske selskaper i Asia og stillehavsregionen (APAC). 

  Sammen med vår nordiske partnere legger vi frem en rapport om forretningsmulighetene innen helseteknologi i syv ulike markeder i APAC-regionen

  Arrangementet vil foregå på engelsk. 

  Online

  Tid:

  Pris:Gratis

  Kontakt:Pål Arne Kastmann

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.