• EN
 • Logg inn
 • Singapore

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet.

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Tilgangen på informasjon er god for offentlige selskaper. For å få informasjon om "Private Companies", må man henvende seg direkte til bedriften, og det er varierende hvor detaljert informasjon man får i så fall.

  Åpen regning
  Vanlig mellom bedrifter med langvarige forretningsforbindelser, særlig overfor europeiske leverandører. 
  Kredittid avhenger av type varer og varierer mellom 30 og 120 dager. Kassarabatter forekommer og varierer mellom 5 og 10%. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og ved nye forretningsforbindelser. Stand-by remburser (SBLC) forekommer.

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 30 - 60 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 1 måned.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 1 måned.

  Garantier
  To typer garantier: "garanti" - iht. den underliggende kontrakten, "bond" - betales på første anmodning.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels/lav risiko.
  Euler Hermes: Middels risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Lav risiko.

  Morarente
  Morarente ved fakturering i SGD er gjeldende markedsrente pluss 5-6%.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  Bruk jurist ved inkassotiltak. Handel med verdi opp til SGD 10 000 eller opp til SGD 20 000 hvis partene er enige skriftlig, kan behandles i Small Claim Tribunal. Slike krav bør stilles i løpet av ett år, og partene behøver vanligvis ikke å være representert ved en advokat. Deretter er det The Magistrates' Court som håndterer krav opp til SGD 60 000. Neste steg er The District Court med beløp opp til SGD 250 000. The High Court håndterer krav over SGD 250 000.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger.

  Rettslig oppfølging
  Singapore har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Foreldelsesfristen for kontrakter er vanligvis 6 år.