• EN
 • Logg inn
 • Singapore

  Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesiell formular forlanges. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. 
  Fakturaen skal angi FOB og CIF verdi samt separate frakt- og forsikringskostnader, i tillegg til eventuelle rabatter.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Singapore og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Singapore avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Varesertifikat EUR.1 kan ikke benyttes.

  Opprinnelsesbevis
  Ingen utenom fakturaerklæring for å oppnå tillfordeler. Kan bli etterspurt i kontrakt som en del av remburs kravene. 

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.