• EN
 • Logg inn
 • Singapore

  Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Lisens kreves imidlertid ved import av kjøttprodukter, planter, farmasøytiske produkter og medisiner, farlige kjemikalier, våpen, filmer og videoer. Se toll- og dokumentdatabasen Mendel for hva som gjelder ditt produkt, og det anbefales tett dialog med importør. 

  Alle produsenter, importører og grossister som selger medisinsk utstyr må ha lisens under Health Sciences Authority (HSA). Alt medisinsk utstyr må også være registrert fra samme dato. 

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean report of findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på angloamerikansk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.