• EN
 • Logg inn
 • Singapore

  Produktkrav

  I Singapore stilles det krav til bl.a. av næringsmidler, legemidler, måleinstrumenter og elektrisk utstyr. Det stilles sikkerhetskrav til 45 kategorier av varer som skal kontrolleres og merkes på ulike måter. Det er viktig å ha en god dialog med kjøper for å avklare hvilke krav som evt. Stilles til det aktuelle produktet.

  Standarder

  Singapore Standard Council og av Singapore Standard, Productivity and Innovation Board (SPRING) er det nasjonale standardiserings- og akkrediteringsorganet. SPRING er også ansvarlig for utstedelse og kontroll av «SAFETY»- og ACCURACY» merking.

  Singapore er fullt medlem av ISO og the International Electro technical Comission (IEC).

  CE-merkede produkter anses å være i samsvar med de nasjonale standardene.
  For enkelte produkter vil det kreves en Decleration Of Conformity ved import for å dokumentere at produktet er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder.

  Immaterielle rettigheter
  Singapore er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Varer som krever merking er næringsmidler og naturlig mineralvann, dyrefor, legemidler, kosmetikk, tobakk, alkohol, maling, sprøytemidler og diverse løsemidler.

  Merking av matvarer styres av "Sale of Food Act". Den krever at alle forhåndspakkede matvarer skal merkes med navn, ingredienser, evt. allergener med advarsler, næringstabell, tillatt farge, nettovekt/volum, utløpsdato, hvordan produktet skal oppbevares, samt navn og adresse til lokal produsent eller importør. I tillegg skal opprinnelsesland spesifiseres. Det stilles også egne krav til ompakket mat.

  Pakking og merking av medisiner stilles det egne krav til i the Medicines Act. Det gis krav på to nivåer. Den ene delen er på lovnivå og bindende, den andre delen er ikke bindende men angitt i form av veiledning. De bindende merkekravene krever bl.a. angivelse av aktive ingredienser, mengde, produktlisensnummer og navn og adresse til forhandler.

  Elektrisk og elektronisk utstyr og gassapparater solgt til forbrukere skal påføres et «SAFETY Mark». Produkter som krever «SAFETY» merking skal testes i henhold til spesifikke internasjonale og nasjonale sikkerhetsstandarder og produktene skal sertifiseres som trygge av utpekte tekniske kontrollorganer.

  Måle- og veieinstrumenter til bruk i handelsøyemed skal merkes med et «ACCURACY LABEL». Slike måleinstrumenter skal registreres ved import, og hvert enkelt instrument skal godkjennes og påføres merking hos godkjent verifiseringsorgan.

  Andre produktkrav
  Medisiner skal registreres ved import, og det kreves innførselslisens. Krav om Health Certificate ved import kan forekomme.

  I tillegg stilles det sikkerhetskrav til generelle forbrukerprodukter som leker, produkter til barn, klær og møbler. Her kreves ingen merking eller godkjenning, men produktene skal være i samsvar med internasjonale standarder akseptert av myndighetene i Singapore.