• EN
 • Logg inn
 • Singapore

  Transport- og tollforhold

  Transittid containerskip Oslo- Singapore 25-30 dager.

  Singapore har en av verdens største havner, som spiller en sentral rolle som transitt- og frihavn for frakt til og fra Øst-Asia og Oceania. Flyplassen spiller også en tilsvarende rolle for flyfrakt. Gjennomgående tidseffektiv godshåndtering.

  Ifølge International Maritime Bureau er faren for piratvirksomhet og bevæpnede ran av skip et problem av vesentlig grad i dette området av Sør-Kina-havet.

  Singapore har i senere år fått økt konkurranse av Penang i Malaysia som transitthavn. Velutbygget veinett, men en del køproblemer.

  Transportforsikring
  "The Maritime & Port Authority" i Singapore krever at alle konvensjonelle fartøy på mer enn 500 bruttoregistertonn må være registrert hos en P&I klubb eller hos et anerkjent forsikringsselskap som håndterer vrakfjerningsansvar.

  Tollflyplass

  Singapore - Changi International airport

  Importhavner
  Port of Singapore

  Frisoner
  Airport Logistics Park of Singapore, Brani Terminal, Changi Airport Cargo Terminal Complex, Jurong Port (inkludert Pulau Damar Laut), Keppel Distripark, Keppel Distripark Linkbridge, Pasir Panjang Terminal, Sembawang Wharves, Tanjong Pagar Terminal og Keppel Terminal. 

  Frihandelsområder
  EFTA statene og Singapore har en frihandelsavtale. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen.
  I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Singapore avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes.

  Ved eksport til Singapore skal "NO" oppgis som opprinnelsesland.
  Som medlem av ASEAN innrømmes tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-land.
  Singapore har også frihandelsavtaler med USA, Kina, India, Japan, New Zealand, Panama, Peru, Sør Korea, Australia og Jordan.

  Singapore er også medlem av TPP.

  Fortolling og lagring
  All import må deklareres via det elektroniske fortollingssystemet TradeNet System. Grunnlagsdokumenter for fortolling må fremlegges innen 48 timer. Varer kan legges inn på godkjente tollagre. Innførte varer kan reeksporteres innen 14 dager. Varer som ikke blir fortollet selges på offentlig auksjon.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt, gjelder ikke for alkohol og tobakk.
  Prøver med en verdi over SGD 400, behandles som vanlig import.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig. Eventuell toll og avgifter belastes ikke, men sikkerhet kreves. Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, posttrafikk og transittering.