• EN
 • Logg inn
 • Muligheter innen finansteknologi

  Singapore er et finansielt knutepunkt med mange internasjonale aktører
  Singapore, en pulserende bystat i hjertet av Asia, tilbyr internasjonale investorer enestående tilgang til globale markeder. Som en av verdens raskest voksende områder og strategisk plassert i Asia- og Stillehavsregionen, kan Singapores veletablerte forretningsinfrastruktur, globale koblinger og handelsnettverk gi investorer tilgang til det asiatiske markedet innen en radius på 7 timers flyreisetid.

  Finanssektoren er en vesentlig del av Singapores ambisjon om å bli Smart Nation. For å kunne bli Asias ledende finanssentrum, har Singapores regjering i samarbeid med sentralbanken, Monetary Authority of Singapore (MAS), lansert flere strategier og initiativer.

  Finansteknologisk kontor: One-stop-plattform
  I mai 2016 ble det etablert et finansteknologisk kontor (Fintech Office) som skulle være en one-stop-plattform for alle fintech-relaterte saker og fremme Singapore som et finansteknologisk knutepunkt. Kontoret ledes i fellesskap av representanter fra flere etater, som samarbeider tett. Finansteknologiske firmaer som planlegger å satse i Singapore kan søke om hjelp til alt mulig gjennom dette kontoret, fra testing til søknad om statsstøtte og ordninger på tvers av ulike etater.

  Regulatorisk sandkasse
  Singapore har lansert en regulatorisk sandkasse der fintech-aktører kan prøve ut innovative finansprodukter og -tjenester innenfor et fastsatt område og innen avtalt varighet. I løpet av forsøksperioden tilbyr MAS nødvendig regulatorisk støtte ved å myke opp spesifikke juridiske og regulatoriske krav.

  Singapore som finanssentrum
  Det finnes mer enn 200 banker i Singapore. Blant disse har et betydelig og økende antall valgt å basere sine operative hovedkvarter i Singapore. DBS, UOB og OCBC er noen av de største og best etablerte bankene i Singapore. De søker aktivt etter finansteknologiske løsninger slik at de kan betjene kundene mer effektivt og trygt.

  Nyetableringer
  Singapore er et av de beste stedene for å starte en bedrift. Det er enkelt å etablere et firma og få støtte og hjelp fra statlige etater, det finnes sterke talentmiljø og ikke minst strenge immaterielle rettigheter, noe som gjør det til et ideelt sted for fintech-gründere å etablere seg. For selskaper som har vekst som målsetting, finnes det mange tilgjengelige inkubatorer og programmer. For mindre oppstartsbedrifter kan kontorplass i et delt kontorfellesskap (coworking) være nyttig. Et økende antall kontorfellesskap som tilbyr mer enn bare en kontorplass, har dukket opp i utkanten og i sentrum av Singapore. Møteområder, hot-desks og andre fasiliteter er noe av det du kan forvente å finne i de fleste av kontorfellesskapene.

  Samarbeid mellom offentlige etater, inkubatorer og fintech-gründere
  Utviklingen av et livlig finansteknologisk økosystem krever samarbeid mellom alle aktørene i finansvirksomhetene. Regjeringen i Singapore har skapt en arena som gjør det mulig for interessenter fra hele industrien – nyetableringer, investorer og inkubatorer – å utnytte mulighetene innen fintech. Når det gjelder undersektorene, forventer vi at Singapore vil involvere seg tungt i betalingsflyt, kapitalforvaltning og handelsfinansiering, med økning både i investeringer og i etterspørsel etter finansielle tjenester.

  Singapore FinTech Festival 2019
  Innovasjon Norge vil gjerne invitere deg til den største fintech-samlingen i verden, Singapore FinTech Festival, den 11.–15. november 2019.

  Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
  Pål Arne Kastmann
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Singapore
  Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no